UNIDADE 11: Un pouco de historia
 
 
Vocabulario: Na montaña
     
Actividade 1
 
Vocabulario: Palabras compostas
     
Actividade 1
 
Gramática: O pronome persoal. Formas átonas
     
Actividade 1
     
Actividade 2
 
Ortografía: Palabras con x
     
Actividade 1
     
Actividade 2