Ortografía: As sílabas tónicas e átonas. Actividade 1