UNIDADE 10: Un conto sen final
 
 
Vocabulario: No cine
     
Actividade 1
 
Vocabulario: Xentilicios
     
Actividade 1
 
Gramática: O pronome persoal. Formas tónicas
     
Actividade 1
     
Actividade 2
 
Ortografía: Palabras con v
     
Actividade 1