Gramática: O pronome persoal. Formas átonas. Actividade 2