Vocabulario: Palabras primitivas e derivadas. Actividade 1