Vocabulario: Palabras homógrafas e homófonas. Actividade 1